RDM Campus  >  Onderzoek   >  Sustainable Solutions RDM
Vergroot lettertype
A  |  A  |  A

Sustainable Solutions RDM


Sustainable Solutions RDM is het kenniscentrum binnen Hogeschool Rotterdam voor duurzame innovatie. Het kenniscentrum doet onderzoek naar de benodigde kennis, oplossingen en strategieën om van Rotterdam een energieneutrale, klimaatrobuuste, leefbare en attractieve deltastad te maken. Binnen het kenniscentrum worden integrale, duurzame oplossingen onderzocht voor maatschappelijke vraagstukken in de regio Rotterdam op de onderzoekslijnen:

  • Duurzaam en adaptief bouwen (Building)
  • Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid (Moving)
  • Duurzame energieconcepten en productontwikkeling (Powering & Making)

Onderwijs & OnderzoekHet kenniscentrum is primair gericht op verbinding met opleidingen uit de meest verwante onderwijsinstituten zoals het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, Engineering & Applied Science en Communicatie, Media en ICT. De integrale benadering maakt echter ook verbindingen met andere relevante instituten zoals Financieel Management en Commercieel Management.

Het onderzoek vindt voor een groot deel plaats in het kader van omvangrijke, langlopende projecten, veelal extern gefinancierd (door bijvoorbeeld SIA RAAK). Bij de uitvoering daarvan wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderzoeksmogelijkheden binnen het onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Innovation Labs, waarbij ook studenten van buiten het technische domein worden betrokken.

Binnen het kader van RDM Campus wordt in de vorm van Innovatieteams en Communities of Practice het verband gelegd tussen projecten in het onderwijs en kennisontwikkeling. Dat is voor het kenniscentrum een belangrijke werkwijze.

Vanuit het kenniscentrum wordt bijgedragen aan curriculum- en programmaontwikkeling met specifieke aandacht voor de invulling van het honours programme, minoren, afstuderen en (PI-) projecten.

Een specifieke rol voor het kenniscentrum ligt in de verbinding met de masteropleidingen van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Master Urban Area Design (MUAD), Master Product Design en Master Industrial Innovation, waar de studenten worden ingeschakeld bij onderzoeksprojecten.
Missie & Visie Het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM streeft ernaar in samenwerking met stakeholders toekomstvaste en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor grootstedelijke vraagstukken op het gebied van energiegebruik, mobiliteit en bouwen. Het Kenniscentrum beschouwt duurzaamheid en maatschappelijk rendement als de basis voor de economie van de toekomst. De integrale samenhang tussen fysieke, sociale, economische en technische vraagstukken en oplossingen staat centraal in alle onderzoeksprojecten die het Kenniscentrum oppakt. Hiermee sluit het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM aan bij de huidige trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij uitgegaan wordt van de drie waarden People, Planet & Profit. Klik hier voor een (grotere) pdf van deze afbeelding.

Jaarplan 2014
Het jaarplan 2014 van het kenniscentrum vindt u hier.

Strategisch plan 2012-2015
Het strategisch programma van het kenniscentrum vindt u hier.Meer informatie
Voor meer informatie over het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM kunt u onze brochure lezen of contact met ons opnemen via 010 - 794 4853 / t.h.j.ten.zweege@hr.nl of 010 - 794 4854 / j.p.m.weijers@hr.nl. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar Eliza van 't Zelfde, zelfe@hr.nl.

Adres: Heijplaatstraat 23, 3089 JB Rotterdam
Ontvang maandelijks nieuws over de activiteiten op RDM Campus.
Pagina delen:
Op RDM Campus werken techniekonderwijs, kenniscentra en bedrijven samen aan duurzame innovaties die nodig zijn voor de Rotterdamse economie. In innovatieteams en communities of practice pakken studenten, docenten, lectoren en ondernemers gezamenlijk concrete praktijkvragen aan op het gebied van maritiem, procestechnologie, energie, logistiek, mobiliteit, bouw en making. De beroepsbeoefenaren en ondernemers van de toekomst worden zo midden in de praktijk opgeleid. RDM Campus is een samenwerking tussen het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Hun ambitie is om van RDM Campus hét innovatiecentrum voor de maakindustrie van Rotterdam te maken.
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.
© Copyright 2014 RDM Campus ColofonDisclaimerSitemap